Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ