Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης, μέσω κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΝΗ, προυπ. δαπάνης 55.000,00€ με ΦΠΑ