Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή του υφισταμένου συστήματος πυρανίχνευσης του παλαιού κτιρίου του Γ.Ν.Χ.