Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ