Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της λογιστικής υποστήριξης του οικονομικού τμήματος με βάση το ΠΔ 146/2003και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2018