Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μιας (1) γεννήτριας διαθερμίας - ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης για τις ανάγκες του χειρουργείου