Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μιας (1) γεννήτριας διαθερμίας - ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης για τις ανάγκες του χειρουργείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ