Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι..ΑΠ