Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ., Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και ΚΕΦΙΑΠ