Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά των έντεκα (11) μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν. του οίκου GAMBRO model AK 200S