Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Χ., Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και ΚΕΦΙΑΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A4046907%CE%A5-%CE%95%CE%9E%CE%A4?inline=true