Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΕΠΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΣΤΟ ΓΝΧ