Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

συνοπτικός διαγωνισμός για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ., Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν.και του ΚΕΦΙΑΠ