Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.ΙΑ.Π.