Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ., Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και του ΚΕΦΙΑΠ