Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας για το Γ.Ν.Χ. και το ΚΕΦΙΑΠ για τρείς μήνες