Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019


ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 6STU (6

 μονάδων αποστείρωσης-STU) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ.Χ.ΣΥΝΟΛ.ΠΡΟΥΠ.45.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ(CPV 30197320-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (CPV 44212263-0) ΠΡΟΥΠ.ΔΑΠΑΝ.40.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES


    
 
                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πολύγυρος :21-6-2019
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ.8426
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΠΕ                                                      
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ                           .
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                  
                                                                                                      

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού                           ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών                                                                                                 
ΠΛΗΡ.: Αυγέρος Αναστάσιος                 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              
Τηλ.23713-50363                                                                                                                 
 FAX:23713 -50410                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                       
                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ISUPPLIES
             
Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής εγκατέστησε την
πλατφόρμα ISUPPLIES μέσω της οποίας πλέον θα γίνεται η ηλεκτρονική έρευνα
αγορών , συλλογή και διαχείριση προσφορών πάσης φύσεως προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και συνοπτικών διαγωνισμών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  υπάλληλο
κ . Αυγέρο Αναστάσιο στο 23713 -50363, e-mail: augeros@1157.syzefxis.gov.gr.
Για την  δωρεάν εγγραφή σας στην πλατφόρμα του ISUPPLIES απευθυνθείτε στο τηλ. 210-3601671, e-mail:  pskaf@ismart.gr                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
                                                                               


                                                                             ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

   Κατεβάστε την ανακοίνωση